Prihláste sa k svojmu účtu, pokiaľ ho máte. Alebo kliknite tu pokiaľ ho ešte nemáte a prajete si ho vytvoriť - je to jednoduché a získate mnoho výhod.

RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft - Arduino Občianska inzercia

pred mesiacom Ponuka služieb Poprad   872 zobrazení

0.0 hviezd

Lokalita: Poprad

Ponúkam SOFTVÉR - mnou vytvorený firmvér pre stopky RFID DOMINATOR. Firmvér dodávam vo forme strojového kódu (.hex) pre mikrokontrolérovú architektúru ATmega328P s fixným vložením UID (identifikátorov) RFID kariet do flash pamäte - PROGMEM. Program je tak kompatibilný pre Arduino Uno, Nano, alebo pro Mini. Prípadne je možné použiť aj samostatný čip ATmega328P s externým 16 MHz rezonátorom.

Popis projektu RFID DOMINATOR pre Airsoft:
DOMINATOR (Domination Timer) je zariadenie (stopky) navrhnuté pre 2 tímy, ktoré proti sebe hrajú a snažia sa o obsadenie bodu a jeho udržanie po čo najdlhšiu dobu. Stopky sú vhodné pre Airsoft / Paintball herný mód DOMINATION, resp. Capture Hill. Pozostávajú z mikrokontroléra ATmega328P (AVR), ktorý môže byť súčasťou vývojového kitu Arduino (Uno / Nano / Pro Mini). Pre vizualizáciu časov sa využíva LCD znakový displej (rozmer 16x2 alebo 20x4).

Časy sú vypísané v dvoch riadkoch pod sebou a sú dynamicky aktualizované v prípade, že je na bode aktívny tím (bod obsadený niektorým tímom). Stopky sú vybavené indikačnými LED diódami vo farbách tímov, ktoré signalizujú aktívny tím na bode a hlásičom, ktorý oznamuje priloženie karty (zmena na bode). Do hry sú implementované tímy - RED tím a GRE tím, ktoré proti sebe hrajú a snažia sa o obsadenie bodu a jeho následné udržanie po čo najdlhší čas.

Na začiatku hry sú na displeji vypísané časy 00 hodín, 00 minút, 00 sekúnd pre RED tím, GRE tím. Každý z členov tímu je vybavený RFID čipom, ktorý je integrovaný v náramku (alebo v karte / kľúčenke). RFID čip vysiela svoj jedinečný identifikátor - UID (unique ID), ktorý je načítaný RFID čítačkou a overený v logike systému ku ktorej entite (tímu) patrí. Jednotlivé náramky môžu byť farebne odlíšené (červené, zelené podľa tímu a funkcie entity), čo umožňuje ich rýchlejšiu distribúciu hráčom, ale aj ich archiváciu a uskladnenie podľa farieb. Tím RED obsadí bod v momente, keď člen tímu RED priloží svoju kartu k RFID čítačke. Táto akcia spustí buzzer, ktorý ohlási zmenu na bode krátkym pípnutím. Následne sa rozsvieti LED dióda tímu RED na tomto stanovišti a na displeji sa začne pripočítavať čas pre tento tím do momentu priloženia karty člena tímu GRE, Rozhodcu, alebo Erasera.

V prípade, že bod obsadí hráč tímu GRE a priloží kartu k RFID čítačke, túto zmenu ohlási buzzer krátkym pípnutím, rozsvieti sa LED dióda tímu GRE (LED dióda tímu RED zhasne), aktuálny čas tímu RED sa zastaví a počíta sa čas tímu GRE, ktorý bod obsadil. Ak svoju RFID kartu priloží Rozhodca, bežiaci čas sa zastaví na aktuálnej hodnote. Bod sa stáva neutrálnym, LED dióda aktívneho tímu zhasne. Zastavenie času trvá do momentu, kým priloží svoju kartu člen tímu RED, alebo tímu GRE. Tento typ karty je tak vhodný pre dočasné zastavenie prebiehajúcej hry, kontrolu zásahu hráča, či zranenia. Zároveň môže byť karta použitá pri ukončení kola hry, pre vyhodnotenie kola, respawn tímov pred pokračovaním. Ak kartu priloží Eraser, oba časy sa zastavia a zároveň sa vynulujú na počiatočnú hodnotu 00 hodín, 00 minút, 00 sekúnd, ktorá sa vypíše na displej. Karta Eraser slúži pre reštart hry, inicializáciu novej hry bez nutnosti power-on cyklu zariadenia.

RFID čítačka reaguje na priloženie RFID karty okamžite vrátane celej logiky projektu Dominator. Projekt je vhodný pre Airsoft akcie, športové areály, čí Airsoft tímy, ktoré si môžu zariadenie Dominator zostrojiť s vlastným hardvérom. Firmvér je univerzálny, ktorý vychádza zo schémy zapojenia, možno využiť aj dostupný DPS návrh pre výrobu dosky plošných spojov. Výhodou projektu RFID DOMINATOR je, že licencia používania oprávňuje používateľa klonovať a vytvoriť si X DOMINATOR bodov s totožnou konfiguráciou prostredníctvom strojového kódu. Do hry je tak možné umiestniť ľubovoľný počet nezávisle na sebe fungujúcich RFID DOMINATOR bodov, ktoré reagujú na totožné RFID karty podľa jednotnej konfigurácie. Systém RFID Dominator je vyladený, je ho možné okamžite nasadiť do hry. Nahrávanie firmvéru trvá do 10 sekúnd cez XLoader.

Cena 40€ je za maximálne 24x RFID kariet, pričom sú priradené v následovnej konfigurácii:

  • 10x RED tím
  • 10x GRE tím
  • 2x Rozhodca
  • 2x Eraser.

Pri dohode možno rozšíriť počet hráčov, možná implementácia verzie aj pre 4 tímy na vyžiadanie (cena individuálna). UID - identifikátory vašich RFID kariet je potrebné dodať v .xls formáte. Sketch pre záznam UID jednotlivých RFID kariet je dostupný na stránke projektu (na konci inzerátu). Na stránke je aj šablóna pre zápis UID jednotlivých kariet hierarchicky do tímov na Google Tabuľkách.

Kompatibilný firmvér RFID čítačky NXP RC522:

  • 0x12 - counterfeit (neoriginálny čip)
  • 0x91 - V1.0
  • 0x92 - V2.0

Okamžitá spotreba stopiek 50 až 70 mA pri 5V napájaní. Vhodné napájať napr. z powerbanky, či z 9V batérie. Vhodné aj pre niekoľko hodinové až denné akcie.

Projekt je možné vopred vyskúšať zdarma v testovacej verzii - Shareware, ktorá je dostupná vo forme strojového kódu. Verzia umožňuje použiť 4 ľubovoľné RFID karty, pričom každá z kariet je priradená jednej entite. Maximálne je možné merať čas pre každý tím s dĺžkou 15 sekúnd. Slúži primárne pre overenie kompatibility s vašim hardvérom. Hardvér, ani jeho montáž neponúkam! Schému zapojenia, testovací firmvér, súpis kompatibilného hardvéru nájdete na stránke projektu: https://martinius96.github.io/Airsoft-DOMINATOR-RFID/


 
Poznámka : Pokiaľ chcete pridať hodnotenie, musíte sa prihlásiť.

Webwiki Button