Podmienky prevádzky


alebo, čo sa môže a čo sa nemôže na stránkach elektrolab.eu

Úvodné ustanovenie

Táto stránka existuje aby slúžila komunite nadšencov pre elektro, elektroniku a príbuzných odvetví. Projekt ElektroLab je nezisková a nekomerčná webová stránka vytvorená na vzdelávacie účely. Chceme, aby stránka bola miestom, kde nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte a aby ste mali priestor na komunikáciu s rovnako zameranými ľudmi, priateľmi a kolegami a to zdarma bez nároku naakýkoľvek finančný prospech. Tieto podmienky sú čiastočne, alebo úplne záväzné pre všetky prevádzkované platformy - inzercia, blog, fórum a e-shop a sú pre užívateľov ZDARMA. Podmienky sa môžu líšiť.

Na to, aby táto stránka fungovala a slúžila všetkým máme niekoľko pravidiel, s ktorými používaním služieb stránky elektrolab.eu musíte súhlasiť.

1. Definície a vymedzenie pojmov

Každá z nižšie uvedených podmienok má v týchto Podmienkach predaja na stránkach elektrolab.eu (ďalej len "Podmienky") nasledujúce významy:

 1. Oznámenie / Inzerát: vzťahuje sa na všetky prvky a údaje (vizuálne, textové, zvukové, fotografie, kresby) prezentované inzerentom na jeho vlastnú zodpovednosť za účelom nákupu, prenájmu alebo predaja produktu alebo služby zobrazenia na webových stránkach a mobilných zariadeniach.
 2. Inzerent: znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu,  ktorá má sídlo v slovenskej, alebo českej republike, je vlastníkom užívateľského účtu, alebo inzeruje  (teda vkladá inzerát) ako hosť a má vek minimálne 16 rokov. Každý inzerent musí byť pripojený k osobnému účtu na vkladanie alebo správu svojich inzerátov. Prvé vloženie inzerátu je automaticky podmienené  vytvorením Osobného účtu pre Inzerenta.
 3. Osobný účet: odkazuje na užívateľský priestor a užívateľské nastavenia preferencií, ktoré má vytvorené každý inzerent a ktorý je v jeho plnej správe a slúži na správu a zobrazenie svojich inzerátov a na reakcie na ne.
 4. Zákaznícky servis: je poskytovaný výhradne e-mailovou komunikáciou z adresy admin@elektrolab.eu, a prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach, alebo súkromnej správy. Pokiaľ vám správca stránok, alebo ním poverená osoba odošle "Súkromnú správu", budete o tejto skutočnosti informovaný e-mailovou správou, s následnou možnosťou reakcie prostredníctvom vášho osobného profilu. Vaša žiadosť o podporu bude spracovaná a následne vybavená obvykle do 24 hodín, pokiaľ nenastanú iné nepredvídané okolnosti.
 5. Ponuka služby: je ohraničená zameraním stránok a je určená výhradne pre ponuku občianskej, alebo firemnej inzercie, zverejňovanie reklamných správ a bannerov a článkov v blogu.

2. Rozdelenie inzercie podľa cieľovej skupiny

Na stránkach prevádzkovateľa  elektrolab.eu je povolená výhradne súkromná a firemná inzercia a to v podobe inzerátov zo všetkými náležitosťami a systémovými doplnkami, ktoré umožňujú čo najlepšie odprezentovať ponúkaný tovar za účelom predaja, alebo nákupu. Stránky rozlišujú dvojitý spôsob vloženia ponuky / dopytu. Prvou formou je bežný inzerát, ktorý je určený na občiansku a firemnú inzerciu. Druhou formou je firemný zápis, ktorý sa zobrazuje vo vybranej kategórii a je určený výhradne pre katalógové zobrazenie (nieje prístupný údaj o cene).  Je prísne zakázané vkladanie katalógových záznamov do inzertnej časti! V prípade zistenia, bude takýto zápis bez varovania odstránený a to aj vrátane zvýhodnení!

3. Čo je dovolené inzerovať:

Spotrebnú elektroniku, náhradné diely pre elektrické spotrebiče a zariadenia, elektronické komponenty, ručné a elektrické náradie, elektrické stroje a ich časti, odborná literatúra, viazané časopisy, návody, alebo servisné manuály, komponenty domovej a priemyselnej elektroinštalácie, ponuky práce v odbore elektro a elektronika, ponuka služieb, osobné a prenosné počítače a ich časti.

4. Čo nie je dovolené:

 1. tovar a služby zjavne mimo zamerania týchto stránok - inzerát zablokujeme, poprípade zablokujeme užívateľský účet - na trvalo!
 2. Je prísne zakázané používať rôzne iné užívateľské mená, alebo e-mailové adresy od tých aké boli poskytnuté pri registrácii účtu - toto trestáme zablokovaním užívateľského účtu - na trvalo!
 3. Vkladať do inzerátov kľúčové slová, ktoré nemajú zjavne nič spoločné s vloženou ponukou
 4. rýchle a bezprácne zárobky, prácu s požadovaným poplatkom vopred
 5. multilevel (MLM), provízne systémy (Afliate), pyramídové hry
 6. rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx...
 7. doklady, technické preukazy, nebezpečné chemikálie, výbušniny, drogy, lieky podliehajúce lekárskemu predpisu, cigarety a tabákové výrobky,či polotovary
 8. elektronické cigarety akéhokoľvek druhu vrátane ich príslušenstva
 9. "zázračné" liečebné prístroje, pomôcky, alebo ich časti, pokiaľ nebudú deklarované, ako na súčiastky, to znamená, že celkový prístroj je nefunkčný
 10. www odkazy v tele inzerátu na iné stránky s totožným, alebo podobným zameraním a logá zhodného obsahu stránok ako je www.elektrolab.eu. Výnimkou sú iba odkazy na katalógové listy výrobcov komponentov, alebo zariadení.
 11. tovar a služby, ktorých predaj a poskytovanie je v SR, ČR a EÚ zakázané
 12. tovar, ktorého nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi a právnymi smernicami SR, CZ a EÚ
 13. predmety, služby, písané slovo, vyzývajúce ku xenofóbii, rasizmu, všeobecnej nenávisti, a pod.
 14. písať celé slová, alebo texty VEĽKÝMI PÍSMENAMI s výnimkou skratiek a technických skratiek
 15. do názvu alebo textov inzerátu vkladať špeciálne znaky ako sú napríklad: (@*#$%^&}{><)
 16. vkladať inzeráty s nič "nehovoriacimi" krátkymi textami: (predám pračku, viac info..., chcete zarobiť veľa peňazí? ...)
 17. vkladať inzeráty do kategórií  bez riadne vypísaného sprievodného popisu, text "PREDÁM" - nie je popis
 18. inzerovať v inom ako slovenskom, českom a anglickom jazyku (pokiaľ je to nutné - technické pojmy a údaje).
 19. vytvárať duplicitné inzeráty (inzeráty toho istého znenia alebo obsahu) a vkladať ich do jednej, či viacerých kategórií za účelom zahltenia stránok.
 20. vytvárať inzeráty za účelom podvodu používateľov (pošlite zálohu vopred, lákanie osobných údajov a čísiel kreditných kariet "phishing")
 21. vkladať inzeráty v kategóriách, ktoré nemajú s danou ponukou nič spoločné
 22. archivovať,  alebo odstraňovať vložené inzeráty a vzápätí alebo neskôr ich vkladať naspäť z dôvodu posunutia na popredné pozície
 23. zjavne nelegálne kópie akýchkoľvek digitálnych produktov - programy, operačné systémy, filmy, hudba, počítačové hry a hry pre herné konzoly, alebo sériové čísla digitálnych produktov.

5. Čo nebudeme tolerovať:

 1. Nebudeme tolerovať inzeráty bez riadne vypísaného popisu, to znamená, že uviesť v popisnej časti iba slovo "Predám" jednoducho nestačí. Rovnako nebudeme tolerovať inzerát bez fotografií (výnimkou je inzerát o kúpe). Takéto inzeráty automaticky dávame do stavu "Offline", takýto inzerát si potom nájdete vo vašom profile v časti "Archivované inzeráty". Viac o tom, ako úspešne predávať na našich stránkach, sa dočítate v tomto odkaze - klikni.
 2. Administratíva stránok má plné právo, zmeny kategórie vášho inzerátu, tak aby bol správne zaradený. Rovnako má právo úpravy znenia inzerátu - nádpis a telo inzerátu, rozdeliť inzerát na viacero ponúk, tak aby spĺňal podmienky pre zverejnenie.
 3. Nebudeme tolerovať vulgárne, rasistické, extrémistické alebo inak neznášanlivé príspevky a komentáre v recenziách, hodnoteniach inzerátov, alebo v súkromných správach (po nahlásení). Tieto budú zmazané a ich autori budú mať prístup k stránkam zablokovaný na dobu 7 dní. Pri opätovnom porušení 14 dní a následne trvalé zablokovanie prístupu.
 4. Nebudeme tolerovať viac ako 4 rôzne položky v jednom inzeráte, čo nadvezuje na pravidlo 2 uvedené vyššie.
 5. Nebudeme tolerovať, aby boli komentáre, ponuky, fotografie a príspevky na našich stránkach zneužívané na reklamu s ktorej nemáme podiel na zisku, poprípade ktorej nie sme jej zadávateľmi. Príspevky, ktoré vyhodnotíme ako nepovolenú reklamu, budeme okamžite mazať, poprípade ich presunieme do kategórie "Ponuka služieb" a následne upravíme ich znenie.
 6. Upozorňujeme Vás, že všetky články, videá, ponuky, príspevky a komentáre užívateľov sú ich názormi a nie názormi stránok elektrolab.eu. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením článku, videa, inzerátu, príspevku alebo komentáru na stránke elektrolab.eu.
 7. Nebudeme tolerovať predaj alebo inzerciu kradnutého tovaru. Budeme spolupracovať s pôvodným majiteľom odcudzenej veci a políciou, ak sa u nás objavia inzeráty na kradnutý tovar. Pre našu súčinnosť nám musíte zdokladovať pôvod nadobudnutia a doklad o začatí trestného konania.
 8. Nebudeme tolerovať pokiaľ v znení vášho inzerátu nájdeme hypertextový odkaz (link) na iný inzertný portál poprípade ak ste majiteľom internetového obchodu, tak odkaz na daný tovar vo vašom internetovom obchode. Ak ste firma, musíte si zvoliť, či zadávate inzerát ako občan (označenie inzerátu "O"), alebo ako firma (označenie inzerátu "F"). ElektroLab.eu je plnohodnotná predajná platforma aj pre majiteľov internetových obchodov, ale nie spôsobom "Viac na stránke www.xyz.sk", predajný priestor, ktorý vám ponúkame je zdarma, tak si to vážte a nakladajte s ním ako by sa jednalo o váš e-shop.
 9. Nie je v našich silách kontrolovať originalitu tovaru v inzerátoch ani úplnú identitu našich užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením takéhoto inzerátu na stránke elektrolab.eu
 10. Nebudeme tolerovať a niesť zodpovednosť za obsah videí alebo fotografií, ktoré na tomto webe môžu byť zverejnené ale ktorých nie sme autormi. V plnej miere ovšem zodpovedáme za nami uverejnený obsah a jeho formu. Viac o autorských právach - klikni

6. Doporučenia

 1. Fotografie, ktoré nahrávate na náš server, musia byť Vašim autorským dielom, alebo k nim musíte mať adekvátnu licenciu. V prípade porušenia autorských práv tretej osoby môže prevádukovateľ elektrolab.eu od Vás požadovať náhradu škôd, ktoré toto konanie spôsobí tretej strane. Viac o autorských právach - klikni
 2. Registrácia je určená len pre dospelých a mládež od 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, musíte nám doložiť súhlas zákonného zástupcu.
 3. Sme radi, ak zdieľate naše články, videá, inzeráty alebo fotografie, ale žiadame Vás, aby ste vždy uviedli autora a odkaz (hyperlink) na elektrolab.eu. Pokiaľ zdieľate svoj, alebo iný inzerát z našich stránok, učiňte tak skopírovaním adresy inzerátu, alebo tlačidlom zdieľania na sociálnych sieťach.
 4. Nevkladajte si e-mailovu adresu do tela inzerátu, systém je nastavený tak, že vám ho "vyhviezdičkuje" - je to kvôli vašej bezpečnosti, aby ste boli chránený voči robotom zbierajúcim e-mailové adresy a následne rozosielajúcim spam. Škodíte tak nielen sebe, ale aj nám. PS: vieme blokovať aj vložené telefónne čísla, ale pri tých je relatívne nízka možnosť zneužitia.
 5. Sme neradi, ak používate AdBlock (alebo podobné pluginy) a tým nás oberáte o reklamný príjem, vďaka ktorému táto stránka žije. Ak blokujete reklamu a chcete stránku používať, podporte nás pridaním inzerátu s voľbou platených služieb. Stránky nie sú určené výhradne na generovanie príjmu, ale sú dané k voľnému používaniu širokej verejnosti.

7. Predmet

Tieto Podmienky používania stanovujú zmluvné podmienky platné pre inzerenta, ktorý je pripojený k svojmu Osobnému účtu z Webovej stránky alebo Mobilnej stránky a môže tak využívať naše stránky ZDARMA.

8. Akceptácia

Akékoľvek použitie webovej stránky inzerentom je v plnej miere akceptované súčasnými Podmienkami prevádzky v ich plnom znení a bez výhrad.

9. Zodpovednosť za škody

Nenesieme žiadnu morálnu a ani materiálnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, alebo ujmu, ktorá môže nastať vo vzťahu medzi predajcom a predávajúcim v prípade nesprávne podaného inzerátu, alebo inzerátu, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje všeobecne záväzné pravidlá inzercie, nakoľko naše stránky a priestor na nich je poskytovaný tak ako je - teda zdarma. V prípade akýchkoľvek pochybností, či nejasností zo znením, či formou ponuky, kontaktujte inzerenta za účelom podania bližších a teda obšírnejších informácií k ponuke. Pokiaľ existuje pádny  právny dôvod, ktorý môže poukazovať na možnú trestnú činnosť, môžte nahlásiť takéhoto inzerenta prostredníctvom priloženého formulára pre zjednanie nápravy. Táto forma nahlásenia je vždy anonymná. Pokiaľ vám nevyhovuje takáto forma nahlásenia, kontaktujte nás za pomoci kontakného formulára na našich stránkach.

Zároveň Vám odporúčame sledovať vo Vašom záujme referencie na inzerentov a aj vkladať referencie na inzerentov. Pomôžete tak nám ako aj ostatným inzerentom udržať príjemný a kvalitný pocit z návštev našich stránok.

10. Úpravy podmienok prevádzky

Stránky a vedenie stránok elektrolab.eu si vyhradzujú právo na prípadné zmeny, alebo úpravy prevádzkových podmienok stránky, ich modifikáciu alebo zmenu bez akéhokoľvek predošlého upozornenia na ich zmenu. Preto Vám dôrazne odporúčame do nich z času na čas nahliadnuť, aby ste sa vyhli prípadným problémom,

Inzerent, ktorý zadáva ponuku, alebo dopyt na stránkach elektrolab.eu je povinný rešpektovať Podmienky prevádzky a jednať vždy v súlade s ich znením.

11. Rôzne

Ak by časť Podmienok prevádzky mala byť proti vášmu presvedčeniu, neplatná alebo nevykonateľná z akéhokoľvek dôvodu, príslušné ustanovenia by sa považovali za nepísané, bez toho, aby sa spochybňovala platnosť ostatných ustanovení, ktoré sa budú naďalej uplatňovať medzi inzerentmi a stránkou elektrolab.eu.

Blog

Poskytujete nám výhradnú, trvalú, neodvolateľnú a neobmedzenú licenciu na používanie, publikovanie alebo opätovné publikovanie vášho obsahu v súvislosti so službou. Vyhradzujeme si autorské práva na obsah, čo znamená, že vy ako autor budete vždy uvedený ako autor daného diela / konštrukcie / článku. Používateľ dáva prevádzkovateľovi všetky práva k uverejnenému obsahu, vrátane oprávnenia k použitiu ochrannej známky, značky, obchodného mena bez odplaty a taktiež zodpovedá za to že má k používaniu ochrannej známky, značky, obchodného mena oprávnenie a k obsahu má autorské práva. Tiež súhlasíte s tým, že obsah používateľa môže prevádzkovateľ zobrazovať aj na iných internetových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za spory vzniknuté porušením autorských práv a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, značky a obchodného mena v diskusných príspevkoch a verejne dostupnom profile používateľa na stránkach portálu ElektroLab.

Pravidlá prispievania

Pridaním príspevku do diskusie, hodnotenia inzerenta, alebo komentára v blogu (fórum má vlastné pravidlá prispievania a nevzťahuje sa naň táto stať) súhlasíte s pravidlami prispievania na Elektro Lab.eu a ste plne zodpovedný za obsah Vašich príspevkov. Redakcia Elektro Lab.eu nedokáže ovplyvniť obsah týchto príspevkov, vyhradzuje si však právo na ich odstránenie a zablokovanie s uvedením dôvodu, alebo bez neho, prístupu používateľom, ktorí porušujú pravidlá. Je zakázané v príspevkoch urážať iných používateľov, používanie vulgarizmov, hanobenie rasy, národa alebo náboženstva, vydávanie sa za niekoho iného (zneužívanie identity), propagácia nelegálnych činností alebo akýchkoľvek iných činností, ktoré svojim spôsobom porušujú zákony SR, ČR a EU. Rovnako je zakázané vkladať komentíre mimo tému, alebo zjavne také, ktoré akýmkoľvek spôsobom poškodzujú meno autora článku alebo partnera. Je zakázané využívať diskusiu ako formu neplatenej reklamy alebo akokoľvek poškodzovať dobrú povesť prevádzkovateľa webu Elektro Lab.eu.

Všetky sťažnosti, námietky, alebo podnety adresujte na e-mailovú adresu : admin@elektrolab.eu. poprípade prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach - klikni, alebo chat okna v pravej spodnej časti stránok.

Tieto podmienky boli aktualizované : 18.06.2021, 15:53 CET

       

Webwiki Button