Prihláste sa k svojmu účtu, pokiaľ ho máte. Alebo kliknite tu pokiaľ ho ešte nemáte a prajete si ho vytvoriť - je to jednoduché a získate mnoho výhod.
Laboratórna a meracia technika
Ponuka reklamy
Laboratórna a meracia technika

Senzorická sieť v LAN sieti - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266 Občianska inzercia

pred mesiacom Ponuka služieb Košice   40 zobrazení

0.0 hviezd

Lokalita: Košice

Naprogramujem jednoduchú senzorickú sieť komunikujúcu v LAN sieti. Senzorická sieť postavená na mixe platforiem ESP8266 (NodeMCU), ESP32 (Devkit), Arduino + Ethernet W5100. Jedna z platforiem funguje ako centrálny uzol - webserver, ktorý prijíma dáta po HTTP protokole POST metódou. Možno využiť viacero klientov, s multidátami. V jednej požiadavke je možné odosielať viacero dát.

Dáta sú uchované v RAM pamäti webservera. Webserver distribuuje dáta od senzorov aj na webovú stránku, ktorá je prístupná používateľovi. Pri platformách ESP8266 a ESP32 je možné využiť mDNS - multicast DNS, kedy je možné v LAN sieti prevádzkovať aj DNS záznam pre webserver s doménovým menom tvaru: moje_domenove_meno.local. 

Pri platformách ESP8266 a ESP32 je možné ďalej využiť aj AP mód, kedy webserver funguje aj ako prístupový bod, vysiela vlastnú SSID sieť s WPA/WPA - PSK šifrovaním, alebo bez hesla. 

Sieť je primárne určená pre prenos dát z populárnych senzorov. 
Možné je použiť napríklad:

 • DS18B20 - teplotný senzor na OneWire zbernici
 • DHT22 - digitálny senzor teploty a vlhkosti vzduchu
 • BME280 - I2C senzor teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu 
 • BMP280 - I2C senzor teploty, tlaku vzduchu
 • SHT21 - I2C senzor teploty, vlhkosti
 • HC-SR04 - ultrazvukový senzor vzdialenosti 2-450cm
 • a ďalšie...

Cena 30€ je za naprogramovanie jedného webservera a 4 klientov. Každý klient môže prenášať maximálne 3 dáta. (+15€ za nakreslenie schém pre každého klienta - na vyžiadanie)


Prosím definovať:

 • Použité senzory pre jednotlivých klientov - najlepšie v Excel tabuľke
 • Mikrokontroléry pre klientov a webserver
 • Počet klientov
 • Mód webservera pri ESP8266/ESP32 (STATION v existujúcej WiFi sieti / AP s vlastnou WiFi sieťou)
 • * - pri ESP ako AP nie je možné použiť klienta Arduino s Ethernet shieldom
 • Vhodné pre monitoring teplôt, vlhkostí v jednotlivých miestnostiach, meranie tlaku vzduchu a teploty von. Jednoduchá a praktická centralizovaná webaplikácia v domácej LAN sieti.

 
Poznámka : Pokiaľ chcete pridať hodnotenie, musíte sa prihlásiť.
Ponuka komponentov
joostyle
joostyle
Webwiki Button Seo servis Diallix.net VN-Experimenty