2 Kolorimeter
Kolorimeter
O   pred 2 mesiacmi   Laboratórna a meracia technika   Šaľa - 0km
Ulož

50 €

1 Elmo editor
Elmo editor
O   pred 2 mesiacmi   Retro elektronika   Šaľa - 0km
Ulož

60 €

1 Predvážky
Predvážky
O   pred 2 mesiacmi   Laboratórna a meracia technika   Šaľa - 0km
Ulož

60 €

1 Plexi tabuľa
Plexi tabuľa
O   pred 2 mesiacmi   Konštrukčné diely a stavebnice   Šaľa - 0km
Ulož

20 €

10 Meranie termokamerou
Meranie termokamerou
O   pred 2 mesiacmi   Ponuka služieb   Šaľa - 0km
3 ESP32
ESP32
O   pred 2 mesiacmi   Vývojové sady a senzory   Šaľa - 0km
Ulož

10 €

3 Dev kit s Atmega2560
Dev kit s Atmega2560
O   pred 2 mesiacmi   Vývojové sady a senzory   Šaľa - 0km
Ulož

10 €

Máte niečo na predaj, alebo chcete niečo kúpiť?

Pridajte si svoje produkty a služby online ZDARMA. Je to jednoduchšie, než si myslíte!
Pridať inzerát

Webwiki Button