Vstupné údaje:
Prúd (A) (A)
Indukčnosť (L) (mH)
Napätie (V) (V)
Počet krokov Krokov
Výsledok:
Maximálna rýchlosť (otáčok za sekundu)
Minimálny čas/krok (millisekúnd)
Maximálny výkon (Wattov)