Impedancia zdroja:   Ω
Impedancia záťaže R:   Ω
Impedancia záťaže J:   Ω
 
Absolútna impedancia záťaže:   Ω
Koeficient odrazu záťaže: 
Záťaž VSWR: 
Spätná strata zaťaže:   dB
Útlm pri nesúlade záťaže:   dB