Odpor záťaže RLoad =   Ω    kΩ    MΩ 
Výstupné napätie bez zážaže RLoad =   mV   
Výstupné napätie v záťaži RLoad =   mV   

Výstupná impedancia Zsource =  Ω
Činiteľ tlmenia =