Reproduktor


Skrinka


  fs : Hz
 
Sd : cm2
 
  Vnútorná šírka : cm
 
 
 

Klasické ladenie

  Výška skrine [h] : cm
  Hĺbka za reproduktorom [a] : cm
  Hĺbka pri TML porte [c] : cm
  Hĺbka pri základni [b] : cm
  Dĺžka TML portu [LTML] : cm
  Rezonančná frekvencia [fb] : Hz pri 275 m/s
  Objem skrine približne : litrov
  Klasické ladenie: rozložená dĺžka je 1/4 vlny rezonančnej frekvencie dĺžky rezonančnej vlny.

Nízke ladenie

  Nízke ladenie [h] : cm
  Dĺžka TML portu: LTML : cm
  Rezonančná frekvencia [fb] : Hz pri 275 m/s
  Objem skrine približne : litrov
 
  Nízke ladenie: rozložená dĺžka je 1/3 vlny rezonančnej frekvencie dĺžky rezonančnej vlny.
Polovica prenosového vedenia má byť vyplnená tlmiacim materiálom (šedá na obrázku)

Rýchlosť v TML kanáli preto klesne o 20 % na približne 275 m/s