Poloha prijímača:  Zemepisná dĺžka:   °  (+ = V, - = Z)
Zemepisná šírka:   °  (+ = S, - = J)
Poloha satelitu:  Zemepisná dĺžka:   °  (+ = V, - = Z)
Poloha antény: Azimut:   °  (0° = S, 90° = Východ, 180° = J, 270° = Z)
Elevácia:   °  (0° = Horizontálne, 90° = Vertikálne)