Prispôsobenie impedancie L

Obvod prispôsobenia impedancie L sa používa na prispôsobenie impedancie medzi dvoma bodmi, zvyčajne zdrojom a záťažou.

Vložte hodnoty pre výpočet nižšie.

Prispôsobenie impedancie Pi

Obvod prispôsobenia impedancie Pi sa používa na prispôsobenie impedancie medzi dvoma bodmi, zvyčajne zdrojom a záťažou.

Vložte hodnoty pre výpočet nižšie.

Prispôsobenie impedancie T

Obvod prispôsobenia impedancie T sa používa na prispôsobenie impedancie medzi dvoma bodmi, zvyčajne zdrojom a záťažou.

Vložte hodnoty pre výpočet nižšie.