Vstupé hodnoty
Priemer drôtu (mm) (Prepočet vodičov)
Počet závitov (závitov)
Dĺžka cievky (mm)
Priemer cievky (mm)
Menovitý jednosmerný prúd (Voliteľné) (A)
Výsledok

Závity / Vinutí (Závity / Vinutí)
Počet vinutí (Vinutí)
Priemer cievky (mm) (in)
Plocha prierezu (mm2) (in2)
Celková dĺžka drôtu na cievke (m)
Odpor / meter (ohm/m)
Odpor (ohm)
Napätie pri menovitom prúde (V)
Výkon pri menovitom prúde (W)