Prepočet priemeru vrtáku vo vzťahu k vnútornému závitu