Výpočet napäťového deliča výstupného napätia pre LM317Výstupné napätie: