Minimálna frekvencia [MHz]

    

Maximálna frekvencia [MHz]

    

Maximálna dĺžka ramena (cieľ v mm)

    

Škálovací faktor [τ]

   0.76 < τ < 0.98

Relatívny rozostup prvkov [σ]

Dĺžka ramena antény [mm]

   

Počet prvkov antény

Zisk antény [dBi] (približný)

Vypočítané rozmery LPDA antény