Butterworth Pi LC dolnopriepustný filter

Vložte vaše hodnoty:
Deliaca frekvencia:
Impedancia Z0:
Počet komponentov: (1 až 11)
Výsledok:
Indukčnosť: Kapacita:
Jednotka : Jednotka :
L1: C1:
L2: C2:
L3: C3:
L4: C4:
L5: C5:
C6: