PenType multimeter Aneng B01

PenType multimeter Aneng B01
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  265 zobrazení
2
 0
Recenzie meracej techniky

Testoval a recenzoval som už kade čo - no "PenType" Aneng B01 až teraz, možno aj preto, že multimetrov v takomto prevedení na trhu veľa nie je. Jeden som však objavil na predajných stránch Banggood, tak som neváhal a nechal som si ho poslať. Dorazil relatívne rýchlo z CN skladu za 16 dní. Čo dokáže a čo nie, tak na to sa pozrieme v dnešnej recenzii.

PenType multimeter Aneng B01 si môžte kúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni (Banggood)

Tak ako je tomu zvykom u Anengu, tak "multimeter" bol dodaný v kartónovej personalizovanej krabici spolu s odolným púzdrom s klipom na opasok a dvojicou meracích sond. Batérie 2 x AA nie sú súčasťou dodávky. V balení je aj stručná užívateľská brožúra, ktorá užívateľa zoznámy v skratke so základnými funkciami, ovládaním a spôsobom jeho použitia. Dvojica meracích sond, ktorá je dodaná je dvojakého zakončenia - prvá má klasické ukončenie v podobe testovacej sondy tak, ako je tomu zvukom pri multimetroch a druhá je opatrená krokosvorkou, čo využijete pri meraniach, aby ste nemuseli často presúvať GND svorku multimetra.

Obsah balenia dodaného multimetra Aneng B01

Vzhľad, prevedenie a popis multimetra

Multimeter Aneng B01 je dizajnovo veľmi dobre poňatý a aj napriek svojmu tvaru sa v ruke drží veľmi dobre a nešmýka sa, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Je vyrobený z pevného ABS plastu (v mojom prípade modrého). Multimetru dominuje veľký a dobre čitateľný displey so zobrazením maximálnej hodnoty 6000.  Displej disponuje kvalitným podsvietením, ktoré sa aktivuje dlhším podržaním tlačidla HOLD/* avšak pri pohľade zhora zapríčiní to, že sa stane nečitateľným, preto je vhodné "natočiť " si ho v ruke do vhodnej polohy. Rovnako je prítomné aj osvetlenie meraného miesta, ktoré sa aktivuje podržaním tlačidla REL/*. Je dostatočne (až prekvapivo) silné a dokonale osvieti merané miesto. Dióda pomocného osvetlenia je klasického typu (obrázok nižšie) a je umiestnená pod meracím hrotom, ktorý je dostatočne ostrý s možnosťou demontáže jeho krytky, čo vám umožní prístup aj k stesnaným meracím bodom, napríklad v autokonektoroch. Multimeter obsahuje funkciu APO (Auto Power Off), čo do značnej miery šetrí jeho spotrebu a nestane sa to, že ak ho zabudnete vypnúť, že ho opätovne nezapnete. Táto funkcia sa aktivuje po 15tich minútach a "ozve" sa piatimi pípnutiami bzučiaka a následným vypnutím multimetra do jednej minúty. Nechýba samozrejme ani indikácia nízkeho stavu napätia batérie. Prúdová spotreba multimetra v kľudovom stave je 1.5 až 1.9 mA a počas merania 11 mA, podsvietenie displeja odoberie z batérie asi 24 mA aspolu 36 mA s aktívnym podsvietením displeja a pomocného osvetlenia.

Obrázok zobrazuje všetky segmenty na displeji, nie všetky sú použité multimetrom.

Piktogram nad prvou číslicou označuje polohu žltého prepínača rozsahov. V tomto prípade je navolený rozsah DC mV v režime AUTO.

Pohľad na diódu pre pomocné osvetlenie meraného miesta.

Prehľad funkcií

 • True RMS : Áno
 • NCV : Áno v kooperácii s podsvietením displeja a bzučiaka
 • Merania napätia : AC mV / DC mV, AC V / DC V
 • Meranie kapacity : Áno
 • Meranie frekvencie : Áno
 • Meranie odporu : Áno
 • Test diód : Áno
 • Test kontinuity : Áno
 • Voľba rozashu : Automatická / manuálna
 • Počet meraní za s. : 3
 • Meracie sondy : Klasická s hrotom - 148 cm, s krokosvorkou - 84 cm
 • Osvetlenie meraného miesta : Áno
 • Podsvietenie displeja : Áno
 • Indikácia stavu batérie : Áno
 • Napájanie : 2 X AA (nie su v dodávke)
 • Rozmery : 201 x 53 x 35mm
 • Váha : 136g (s batériami)

Ovládacie prvky multimetra

Nie je ich veľa, pretože pri takejto konštrukcii ich nie je veľmi kam umiestniť. Teoreticky by sa dalo (na strane výrobcu) popremýšľať nad otočným prepínačom, ale myslím si, že po čase používania si zvyknete aj na túto koncepciu ovládania a určite by to predražilo aj jeho konečnú cenu. Na začiatku síce budete tápať (tak ako ja) pri manipulácii s žltým tlačidlom pre rozsahy a tlačidlom SELECT, ale po pár meraniach na prvotné komplikácie zabudnete.

Multimeter má na tele štyri ovládacie tlačidlá:

 • ON/OFF SELECT - Zabezpečuje zmeny medzi režimami uvedenými pre žltý prepínač. Stlačením a podržaním zapnete / vypnete. Pomocou žltého prepínača sa vždy obnoví začiatok uvedených režimov.
 • HOLD / * - podržanie nameranej hodnoty na displeji / aktivácia podsvietenia displeja.
 • RANGE - voľba manuálnej / automatickej voľby rozsahov.
 • REL / * zobrazuje hodnoty vzhľadom na aktuálnu hodnotu. Opätovným stlačením deaktivujete. / aktivácia osvetlenia meraného miesta.

Združený prepínač rozsahov (žltý prepínač):

 • Poloha hore - DCV, ACV, Frekvencia - Hz, NCV.
 • Poloha dole - DCmV, ACmV, Odpor - Ω, Kontinuita, Test diód, Kapacita - F, Frekvencia - Hz.

Rozmiestnenie ovládacích prvkov multimetra.

Združený prepínač a funkcia NCV

Nedá mi, preto musím o tomto tlačidle napísať trochu viac, nakoľko sa dá povedať, že je to jeden z hlavných ovládacích prvkov tohto multimetra. Tento prepínač pracuje spoločne s prvým tlačidlom SELECT a ich vzájomná kombinácia má na starosti voľbu meraného rozsahu. Na obrázku vyššie (displej s nameranou hodnotou 2.53 mV DC) je zobrazený piktogram nad prvou číslicou, ktorý indikuje polohu tohoto prepínača, takže máte prehľad o tom, aký rozsah je aktuálne navolený. Zaujalo ma najmä prevedenie funkcie NCV (Non contact Voltage) s ktorou môžte detekovať "živé" vodiče, napríklad pod omietkou. Po jej aktivácii a prilížení sa multimetrom k takémuto vodiču sa štandarne zobrazia podľa intenzity priblíženia znaky - - - - (počet znakov, je daný vzdialenosťou a intenzitou) a navyše sa aktivuje podsvietenie displeja, ktoré rytmicky bliká s inzenzitou signálu a bzučiakom, čo je veľmi zaujímavé riešenie.

Pohľad do vnútra

Top strana PCB (bez displej, ktorý je osadený v plastovom rámiku)

Bottom strana PCB.

Vstupné rezistory R22 a R29 o hodnote 2 x 5 MΩ sú pripojené k vstupnej svorke. Vstupná svorka je tiež pripojená k prepínaču rozsahov a na PTC1 a k tranzistorom Q4, Q5. V blízkosti čipov multimetra sa nachádza pamäť EEPROM U1 - P24C02A pre uloženie kalibrácie a firmware multimetra.

Meracie rozsahy

Funkcia Rozsah Rozlíšenie Presnosť Max. hodnota Poznámka
DC napätie (V) 6.000 V 0.001 V ± 0.5% + 3 1000V

Vstupný odpor 10 MΩ

60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V
DC napätie (mV) 60.00 mV 0.01 mV 600 mV
600.0 mV 0.1 mV
AC napätie (V) 6.000 V 0.001 V ± 1.0% + 3 750 V

Vstupný odpor 10 MΩ

Rozsah 600 mV > 60 MΩ

Frekvenčná odozva 40 Hz - 1 kHz

60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
750 V 1 V
AC napätie (mV) 60.00 mV 0.01 mV 600 mV
600.0 mV 0.1 mV
Odpor (Ω) 600.0 Ω 0.1 Ω ± 0.5% + 3 60 MΩ Bez vstupného napätia v tomto režime
6.000 kΩ 0.001 kΩ
60.00 kΩ 0.01 kΩ
600.0 kΩ 0.1 kΩ
6.000 MΩ 0.001 MΩ
60.00 MΩ 0.01 MΩ ± 1.5% + 3
Kapacita (F) 9.999 nF 0.001 nF ± 5.0% + 20 9.999 mF Bez vstupného napätia v tomto režime
99.99 nF 0.01 nF ± 2.0% + 5
999.9 nF 0.1 nF
9.999 µF 0.001 µF
99.99 µF 0.01 µF
999.9 µF 0.1 µF
9.999 mF 0.001 mF ± 5.0% + 5
Frekvencia (Hz) 99.99 Hz 0.01 Hz ± 0.1% + 2 9.999 MHz  
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 0.001 kHz
99.99 kHz 0.01 kHz
999.9 kHz 0.1 kHz
9.999 MHz 0.001 MHz
Test diód DC testovací prúd 5mA,napätie 3V Bez vstupného napätia v tomto režime
Test kontinuity Nie viac ako 50Ω

 

Presnosť merania napäťovej referencie AD584LH

Toto meranie bolo vykonané na napäťovej referencii pri ustálenej izbovej teplote 23 ºC s obvodom  AD584LH a pomocou ďalšieho referenčného multimetra VC650BT. Výsledky meraní na oboch multimetroch sa veľmi nelíšia a sú veľmi dobré v porovnaní s multimetrom Voltcraft, ktorý bol mimochodom nedávno kalibrovaný. Nameraná odchýlka je v tomto prípade zanedbateľná.

Výstupné napätie referencie Namerané na VC650BT Namerané na Aneng B01
10.00 V 9.999 V 9.998 V
7.500 V 7.496 V 7.492 V
5.000 V 4.999 V 4.999 V
2.500 V 2.497 V 2.499 V

 

Záver a zhrnutie

PenType multimeter Aneng B01 si môžte kúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni (Banggood)

Tak ako vždy, tak aj pri tomto multimeri pochybujem o triede bezpečnosti CAT, pretože multimeter ktorý je deklarovaný v triede bezpečnosti CAT 2 musí zvládnuť 600 V vo všetkých rozsahoch, ale v užívateľskej príručke výrobca jasne uvádza, že do rozsahu pre merania elektrického odporu nesmie byť privedené napätie. Aj keď multimeter nabáda svojim vzhľadom a uvedenými hodnotami napríklad prácov v rozvádzači, popravde neodporúčam merania medzi fázami a to vzhľadom k nepotvrdenej triede bezpečnosti CAT.

Naproti tomu, pokiaľ ho budete používať k meraniam bezpečných napätí, tak si myslím, že sa nie je čoho obávať. Multimeter funguje veľmi dobre a má mnoho užitočných funkcií akou je napríklad aj NCV, ale počiatočne hľadanie toho správneho meracieho rozsahu môže byť tak trocha frustrujúce pri každom stlačení žltého a červeného tlačidla. Čo však tomuto multimetru chýba je prúdový rozsah. Čo zas oceňujem je veľmi dobré podsvietenie displeja a aj osvetlenie meraného miesta. Rovnako plusom sú veľké číslice na displeji a piktogrami pre zvolené hodnoty.

Odhliadnutím od nepodloženého hodnotenia CAT 2 a absencie prúdových rozsahov, však tento multimeter určite doporučujem, ale samozrejme iba v rozsahu bezpečných napätí.Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo
Webwiki Button