Elektroinštalácia prakticky v byte, alebo dome

alebo čo všetko treba spraviť, aby to svietilo :)
Elektroinštalácia prakticky v byte, alebo dome
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  972 zobrazení
3
 0
Elektroinštalácie

V súčasnosti je elektrická energia súčasťou nášho života a naše nároky na ňu stále stúpajú. Pre návrhy rozvodov elektrickej energie v dome alebo byte platia predpisy, ktoré sú uvedené v elektrotechnických normách. Len na ich vymenovanie by sme potrebovali asi pol strany. Preto sa budeme venovať elektrickej inštalácii z praktickej stránky.

Projekt a bezpečnosť
V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že akékoľvek práce s elektrickými rozvodmi, návrhmi a realizáciami môžu robiť iba odborne spôsobilé osoby. Pri návrhu je to predovšetkým projektant – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Potom je to realizátor návrhu, elektroinštalatér alebo firma, ktorá sa zaoberá elektroinštaláciami. Často tieto firmy majú aj revíznych technikov, ktorí po inštalácii vydajú na danú elektroinštaláciu revíznu správu, po ktorej môžeme takúto inštaláciu začať používať


Elektrická prípojka
Pri nových stavbách je potrebné v žiadosti o stavebné povolenie pridať aj prístup k sieťam. Vtedy sa rozvodný podnik vyjadrí, či s danou prípojkou súhlasí a či požadovaný výkon možno odoberať z verejnej siete. Ďalej sa postupuje podľa projektu. Rozvodný podnik môže predpísať spôsob pripojenia, či už vzduchom z existujúceho stĺpa, alebo zemným káblom.


Elektromerová skriňa a hlavný istič
Zvyčajne sa buduje v oplotení, a to preto, aby pracovníci rozvodných podnikov mali kedykoľvek prístup k elektromeru alebo ku hlavnému ističu.

Hlavný istič sa dimenzuje na základe súčtu inštalovaného výkonu a koeficientu súčasnosti. Jednoducho sa spočítajú štítkové údaje všetkých spotrebičov a vynásobia sa koeficientom súčasnosti. Pre rodinné domy sa podľa veľkosti a inštalovaného výkonu najčastejšie používa istič 25 A. Pre byty a menšie stavby zvyčajne menší (20 A).


Elektrický rozvod

Hlavný rozvádzač
V dome alebo v byte je nainštalovaný najčastejšie modulárny rozvádzač vo vyhotovení na stenu alebo pod omietku, ktorý sa na Slovensku predáva napríklad pod obchodným názvom Minipragma. Rozvádzač je s elektromerovým rozvádzačom spojený káblom, ktorý sa dimenzuje na hodnotu ističa v elektromerovom rozvádzači. Napríklad pre 25 A istič to môže byť kábel CYKY 5 x 10 mm2. Dobre je namontovať všetky prvky (ističe, rozvádzač, prúdové chrániče) jedného výrobcu, ktoré sú testované pri vzájomnom spolupôsobení a vypínajú sa v takom poradí, aké je potrebné. Vypínacie charakteristiky prístrojov od rôznych výrobcov sa môžu líšiť.

Elektrická sústava
V súčasnosti sa rodinné domy a byty navrhujú na trojvodičovú sústavu TNS (1 x 230 V), respektíve päťvodičovú sústavu TNS (3 x 230/400 V, rodinné domy alebo byty s elektrickou varnou doskou). Mnohé faktory elektroinštalácie predpisuje norma, no niektoré vie investor ovplyvniť. Práve toto ovplyvnenie si teraz po opíšeme.

Osvetlenie
Projektant predpíše na izbu osvetlenie a vypínač, no užívateľ (majiteľ rodinného domu alebo bytu) si môže povedať, kde to svetlo bude, či bude len jedno alebo viacero svietidiel, kde bude vypínač, či ho chce ovládať iba z jedného miesta alebo z viacerých miest. Na svetelné okruhy sa používajú vodiče 3 x 1,5 mm2. Jeden svetelný okruh sa projektuje na maximálny prúd 10 A.

Najnovšie technológie
Umožňujú inteligentnú inštaláciu, kde sa vypínače môžu „učiť“, ktoré svietidlo budú zapínať a užívateľovi poskytujú možnosť voľnosti pri zmene rozmiestnenia nábytku. Taktiež umožňujú nastaviť úroveň osvetlenia, a tým vytvoriť náladu, akú práve chceme: napríklad pri stolovaní pridáme viac svetla, alebo pri oddychu svetla uberieme. Niektoré prvky, napríklad stmievače radu Unica, si zapamätajú poslednú nastavenú hodnotu stmievania a pri ďalšom zapnutí sa rozsvietia tak, ako sme ich naposledy nastavili. Projektovanie svietidiel je pomerne jednoduché, pretože v každej izbe chceme mať umelé osvetlenie, otázka je len, kde bude.

Projektovanie zásuviek
Zložitejšie je projektovanie zásuviek. Ak sa rozhodneme stretnúť sa s projektantom a ovplyvňovať rozmiestnenie zásuviek, je dobré vždy poznať aj rozloženie nábytku v priestore. Vtedy predídeme neželaným situáciám, keď sa obe zásuvky nachádzajú za skriňou a ďalšie dve sú za posteľou. Potom nezostáva nič iné ako spotrebiče pripájať pomocou predĺžovacieho prívodu.

Aj takú „malichernosť“ ako je vysávač je potrebné pripojiť na elektrinu, preto nezabúdajme na návrh zásuviek aj na chodbách a schodiskách. Osvedčilo sa mať jednu zásuvku vždy pri dverách na tej strane, kde je aj vypínač na svetlo. Takto je dostupná pre napojenie rôznych spotrebičov, ale najčastejšie vysávača.

Bežne sa na jeden zásuvkový obvod zapája 10 zásuviek (myslí sa tým vývod), pričom v obvode môže pretekať maximálny prúd 16 A. V obchodoch nájdeme jednozásuvky (jeden vývod v jednom rámčeku) alebo dvojzásuvky (dva vývody v jednom rámčeku). Na zásuvkové okruhy vedené v inštalačných rúrkach sa môžu použiť samostatné vodiče 3 x CY 2,5 mm2 alebo káble CYKY 3 x 2,5 mm2, resp. CYKY 5 x 2,5 mm2 (pri trojfázovej sústave).

V prípade, že potrebujeme umiestniť viacero zásuviek vedľa seba alebo pod sebou, použijeme jednozásuvky a viacnásobné rámčeky. Značkoví výrobcovia ponúkajú stovky farebných a materiálových riešení na tento účel. Kvôli bezpečnosti malých detí odporúčame použiť prístroje s detskými clonkami. Sú to zásuvky, ktorých svorky sú prekryté krytom. Dieťaťu sa nepodarí vložiť predmet do svorky. V zásuvke sú otvory zakryté clonkami, ktoré sa otvoria iba vtedy, ak vkladáme vidlicu, to znamená že sa tlačí na obe clonky naraz. Ak dieťa strká niečo iba do jedného otvoru, clonka sa zasekne a nedôjde ku kontaktu vkladaného predmetu so živou svorkou vnútri zásuvky. Takto predídeme vážnym nehodám.

V izbách
Počet zásuvkových obvodov je závislý od veľkosti stavby, ale aj od nárokov majiteľa. Na zásuvky v izbách je určený minimálne jeden obvod, ak je stavba väčšia, môžu mať izbové zásuvky aj viac obvodov.

V obývačke by sme mali venovať pozornosť aj zásuvkám dátovým aj televíznym. Je vždy lepšie mať tieto zásuvky predimenzované ako naopak. Čoraz viac zariadení môže byť pripojených na internet. Zavedenie kábla z televíznej antény nie je nikdy na škodu.

Kúpeľňa
Osobitnú kapitolu tvoria zásuvkové obvody vo vlhkých priestoroch, ktoré musia byť samostatné, dokonca musia byť vybavené prúdovým chráničom s vypínacím prúdom 30 mA.

Kuchyňa
Osobitnú pozornosť treba venovať kuchyni a napájaniu spotrebičov v nej. Tu je vhodné rozdeliť zásuvkové obvody na spotrebiče zabudované v kuchynskej linke a na spotrebiče položené na nej. Zabudované spotrebiče ako umývačka riadu, drvič, elektrická rúra, chladnička, mikrovlnná rúra prípadne kávovar a všetko ostatné, čo môže byť vstavané, by malo mať svoju vlastnú zásuvku. Preto je vhodné aj poznať, kde tieto spotrebiče budú umiestnené a pamätať aj na odporúčania výrobcov spotrebičov. Napríklad za elektrickou rúrou nemôže byť zásuvka, pretože sa tam nezmestí a nesmie byť umiestnená ani nad zabudovanou rúrou, to isté platí pre umývačku riadu.

Na kuchynskej linke pekne vyzerajú (a sú praktické) viacnásobné rámčeky vo farbe zladenej s interiérom kuchyne.

Samostatne pripojené zariadenia
Pozornosť musíme venovať aj zariadeniam, ktoré je vhodné mať pripojené samostatne, napríklad kotol, práčka, chladnička, domáca vodáreň alebo alarm. Napríklad kotlu neprospieva nepredvídané odpojenie od zdroja a opätovné pripojenie. A to sa pri spoločnom okruhu ľahko môže stať – ak sa na niektorej zásuvke uvoľnia kontakty, zhodí sa istič a podobne – potom sú všetky zásuvky nefunkčné. Práčka v kúpeľni musí mať samostatný okruh – podľa predpisov. Ak chceme mať svetlá aj v záhrade alebo elektrický pohon brány, nezabudnime aj na obvody pre ne.

Elektrické prístroje v inštalácii

Ističe
Z elektrických zariadení používaných v domácnostiach sa najčastejšie stretneme s ističmi. Na zásuvkové obvody sa používajú jednopólové ističe s menovitým prúdom 16 A a vypínacou charakteristikou B. Na svetelné obvody sa používajú ističe s menovitým prúdom 10 A. V rodinných domoch alebo bytoch s varením na elektrickej varnej doske sa použije aj trojpólový istič 16 A.

Prúdové chrániče
Problematiku použitia prúdového chrániča opisuje norma. Pre všetky zásuvkové obvody, ktoré končia vo vlhkom prostredí, alebo ak je zásuvka vyvedená do vonkajšieho prostredia (napríklad na fasádu), použije sa prúdový chránič. Odporúčame použiť prúdový chránič nielen na tieto zásuvkové obvody, ale aj na svetelné obvody. Je to finančne náročnejšie, pretože sa všade použijú tri vodiče, ale vzhľadom na bezpečnosť, ktorú poskytujú sa to určite oplatí. Norma predpisuje jeden chránič s hodnotou rozdielového prúdu 30 mA (chráni zdravie osoby), no môže sa ich použiť aj viac. Opäť je to len otázka komfortu. V prípade zaúčinkovania chrániča sa vypínajú všetky obvody. Pri použití viacerých chráničov obvody vypínajú oddelene. V miestnostiach, kde sa prúdový chránič využíva na zabránenie vzniku požiaru (stolárska dielňa), je vypínací rozdielový prúd 300 mA.

Zvodič prepätia
Tento ochranný prvok sa používa čoraz častejšie, pretože domácnosti sú vybavené mnohými elektronickými prístrojmi citlivými na prepätie. Veľké prepätie môže vzniknúť v elektrickom obvode, ak do bleskozvodu nášho domu (alebo v jeho blízkosti) udrie blesk. Napätie sa zvedie do zeme, vzniká veľký prúd, ktorého časť sa cez uzemnenie môže dostať do zásuviek. Elektroinštalácii blesky nejako zvlášť ublížiť nemôžu, no môžu poškodiť spotrebiče pripojené na ňu. Všetky prístroje, ktoré máme pripojené v pohotovostnom režime, a je ich naozaj dosť, sa môžu poškodiť prepätím blesku. Preto odborníci odporúčajú použiť jeden zvodič prepätia priamo v rozvádzači napríklad zvodič PRF1 12,5r. Ten ochráni väčšinu domácich spotrebičov pri blízkom údere blesku s následným prepätím a prúdom do 100 kA. Dôležité je správne zapojenie inštalácie. Predlžovací prívod s prepäťovou ochranou nie je bez vhodného zvodiča triedy I v hlavnom rozvádzači dostatočnou ochranou.

Pred výberom a kúpou uvedených prvkov elektrickej inštalácie sa poraďme s projektantom alebo inštalatérom. Ponuku jednotlivých výrobcov predstavia aj predavači v obchodoch s elektroinštalačným materiálom.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 300.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

JLCPCB Promo

ALLPCB Promo

Webwiki Button