Ako jednoducho a efektívne obnoviť zmáčavosť spájkovacieho hrotu

Ako jednoducho a efektívne obnoviť zmáčavosť spájkovacieho hrotu
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  354 zobrazení
4
 0
Rádioamatérov almanach

Spájkovacie stanice sa zvyčajne dodávajú so špongiou a/alebo mosadznou vlnou. Účelom je odstrániť prebytočné tavidlo a spájku z hrotu. Ak sa na spájkovacom hrote nahromadí príliš veľa tavidla a spáli sa, hrot sa nakoniec navlhčí a bude nepoužiteľný (ale nie nevyhnutne neobnoviteľný). Spájkovanie je základnou zručnosťou, ktorú musí dokonale zvládnuť nie len každý elektrotechnik, ale aj amatér, pre ktorého je elektronika iba hobby. Často sa môže stať, že spájkovací hrot vašej spájkovacej stanice stratí schopnosť udržať na svojom povrchu spájku buď kvôli jeho opotrebeniu alebo oxidácii. Dobrý spájkovací hrot spolu so znalosťou vhodného nastavenia spájkovacej stanice a aj teploty spájkovacieho hrotu je základom úspechu v podobe kvalitne vykonaného spájkovaného spoja.

Prečo tento článok? Z jednoduchého dôvodu.

Pokiaľ vlastníte drahšiu spájkovaciu stanicu, tak určite viete, jej nepostrádateľnou súčasťou je aj vhodný spájkovací hrot, ktorého cena môže byť aj 60€ za kus v závislosti od typu a značky stanice. Tu je preto primeraná údržba na mieste, ale rovnako na mieste je aj údržba spájkovacieho hrotu aj na lacnejšej, či hobby stanici, nakoľko nie je nič horšie, než zaoxidovaný hrot, ktorý je obalený oxidáciou a ktorý z času na čas (alebo vždy) nanesie do roztavenej spáky pri spájkovaní aj fragmenty oxidov, ktoré významne ovplyvňujú výslednú kvalitu spájkovaného spoja. Preto je potrebné mať spájkovací hrot vždy v dostatočnej kondícii. Ale čo robiť pokiaľ tomu tak nie je? V takom prípade je možné obnoviť jeho účinnosť pomocou niekoľkých jednoduchých postupov. Tu je niekoľko spôsobov, ako to urobiť efektívne.

Základné čistenie

Tento spôsob údržby spájkovacieho hrotu je vhodný pre bežné - denné čistenie, pokiaľ nie je hrot viditeľne nechanicky poškodený.

Prvým krokom pri obnove spájkovacieho hrotu je dôkladné očistenie jeho povrchu. Oxidácia a nečistoty môžu brániť adhézii spájky na povrchu hrotu. Na čistenie môžete použiť za studena malé množstvo acetónu, ktoré rozpustí zbytky zuhoľnateného tavidla a následne za pomoci handričky a alkoholu hrot odmastite. Následne zapnite spájkovaciu stanicu a hrot dôkladne obtrite o jemnú mosadznú vlnu tak, aby ste ho zbavili všetkých nečistút až na povrch hrotu. Teraz priložte spájkovací drôt tak, aby sa naniesla súvislá vrstva spájky na očistený hrot. Nezabudnite, vždy je potrebné dôkladne očistiť povrch hrotu a odstrániť všetky nečistoty a oxidáciu.

Vlhká špongia

Je asi to najstarší a najzákladnejší spôsob. Základom je používanie vlhkej špongie na čistenie spájkovacieho hrotu, ktoré zabráni jeho oxidácii a vytváraniu vrstvy nečistôt v podobe malých fragmentov tavidla a ostatných nečistôt, ktoré vznikajú pri tavení spájky alebo sa na hrot prenesú zo spájkovaného spoja. Je dôležité uistiť sa, že je vaša špongia čistá a dôkladne navlhčená, pretože suchá špongia súôsobí jej zahorenie a nečistoty takto vzniknuté sa prenesú na váš spájkovací hrot a následne do spájkovaného spoja. Na vlhčemie špongie používajte čistú deionizovanou vodu. Voda z vodovodu môže obsahovať rôzne nežiadúce prímesy v podobe minerálov, ktoré sa môžu usadzovať na hrote. Keď hubku namočíte, vyžmýkajte ju, aby nebola veľmi mokrá. Príliš veľa vody môže zvýšiť tepelné namáhanie hrotu a spomaliť jeho regeneráciu. Po vyčistení spájkovacieho hrotu nezabudnite na opätovné natavenie malého množstva spájky na koniec hrotu. Zabráni sa tak korózii pracovného konca hrotu, ktorý je železný, pri dlhodobom pôsobení vzduchu. Nevýhodou tohoto spôsobu však je to, že pri takomto čistení sa znižuje teplota spájkovacieho hrotu, čo samozrejme sťažuje jeho čistenie.

  • Pre - Ide o účinný a rýchly spôsob čistenia hrotu. Špongie sa dodávajú sa s rôznymi otvormi alebo štrbinami,  aby sa zabránilo rozlietaniu roztavenej spájky.
  • Proti - Ochladzuje hrot, takže vyžaduje opätovné zahriatie hrotu. Môže tiež spôsobiť tepelný šok hrotu, najmä ak je špongia príliš nasiaknutá vodou. To môže skrátiť životnosť hrotu vytvorením mikrotrhlín v pokovovaných častiach hrotu.

 

ČIstiaca špongia. Môžete zakúpiť na stránkach Aliexpress

Mosadzná vlna

Mosadzná vlna je veľmi účinný čistiaci prostriedok na čistenie hrotu spájkovačky, ktorý možno použiť na odstránenie nečistôt a iných nečistôt, ktoré sa nahromadia pri práci. Časté používanie mokrej špongie môže znížiť teplotu hrotu spájkovačky. Ak pracujete s materiálmi, ktoré vyžadujú veľmi špecifickú teplotu, mohlo by to byť pre vašu prácu problematické.

Čistiace vlny vám umožnia odstrániť nečistoty a zvyšky z vášho hrotu bez toho, aby ste ovplyvnili teplotu hrotu. Uistite sa, že spájkovaciu rúčku držíte pevne a hrot čistíte silnými ťahmi. Po skončení čistenia na hrot rýchlo naneste čerstvú spájku, aby ste zabránili jeho opätovnej oxidácii.

  • Pre - rýchle a jednoduché použitie, nevyžaduje vodu a nespôsobuje tepelný šok spájkovacieho hrotu.
  • Proti - Je oimerne dosť abrazívna, hoci mosadz je materiál mäkší ako spájkovací hrot, má väčšiu tendenciu poškriabať ochranné pokovovanie, ktoré zabraňuje zmáčaniu hrotu spájkou. To by mohlo spôsobiť to, že sa pod pokovovanie dostane korózia, čím  sa znižuje životnosť hrotu.

Jemná mosadtná vlna - verte, dokáže zázraky. Môžete zakúpiť na stránkach Aliexpress

Mechanické čistenie

Ak je povrch spájkovacieho hrotu značne opotrebovaný, môže byť potrebné vykonanať jeho obrúsenie na obnovenie jeho pôvodnej hladkosti. Pomocou jemného brúsneho papiera alebo brúsnej hmoty opatrne zbavte hrot povrchových nerovností a opotrebených častí. Dôrazne odporúčame, aby ste pri brúsení vždy zachovali jeho pôvodný tvar aby nedošlo k jeho deformácii, či prehrievaniu a jeho ďalšej degradácii.

Aplikácia prípravku pre obnovenie priľnavosti

Keď spájkovací hrot sčernie od pripálených tavidiel a už sa poriadne nezmáča, je čas na čistiace nástroje poslednej inštancie. Po očistení a prípadnom mechanickom obrúsení môžete na obnovený povrch spájkovacieho hrotu aplikovať tenkú vrstvu tavného fluóru. Tento proces, známy aj ako "tinning", zlepšuje adhéziu spájky na povrchu hrotu a zabraňuje jeho ďalšej oxidácii. Postupujte opatrne a aplikujte tavný fluor rovnomerne na celý povrch hrotu.

Chemický čistič hrotu. Môžete zakúpiť na stránkach Aliexpress

Príklad spájkovacie hrotu pred a po aplikácii tinning-u

Doporučenia

Čo môžem urobiť pre zvýšenie životnosti spájkovacieho hrotu?

Od prechodu z olovnatých na bezolovnaté spájky je častou sťažnosťou krátka životnosť hrotu. Vyššie teplo potrebné pre bezolovnaté spájky a tavidlo s vyššou aktivitou vedú k rýchlejšiemu vyhoreniu hrotu. Často hroty sčernejú a spájka sa rozpadá - granuluje a jednoducho odpadáva z konca hrotu. Môže sa to označovať aj ako "studený hrot", ale dávajte pozor, aby ste sa ho nedotkli holými prstami, nakoľko studený nie je.

Spájkovacie hroty majú medené jadro, ktoré prenáša teplo z topného telesa na koniec hrotu. Pretože meď je veľmi mäkká a ľahko podlieha korózii a opotrebovaniu, na pokrytie medi sa používajú iné kovy vrátane vonkajšej vrstvy. Hoci je železo ako konštrukčný materiíl hrotu veľmi tvrdé, aj tak nakoniec skoroduje. Korózia a vlhkosť spomaľujú spájkovanie a nakoniec si vyžiadajú výmenu hrotu. Hoci všetky hroty raz skončia v odpadkovom koši, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na zvýšenie životnosti hrotu,

1. Používajte vždy kvalitnú spájku

Ak váš spájkovací hrot nedokáže účinne prenášať teplo, utrpí kvalita vášho spájkovania a celého projektu. Niektoré nekvalitné spájky môžu obsahovať nečistoty, ktoré sa môžu časom usadiť na spájkovacom hrote a zabrániť mu pracovať s maximálnou účinnosťou. Používaním vysokokvalitnej spájky si okamžite zabezpečíte väčšiu šancu na úspech a predĺžite životnosť svojho spájkovacieho hrotu. Kvalitná spájka sa roztaví presne pri očakávanej teplote, čo vám výrazne uľahčí prácu.

Pri správnom používaní spájkovačky by ste sa mali vyhnúť častým zmene teploty, pretože to môže poškodiť váš spájkovací hrot. Takisto neznalosť teploty, pri ktorej potrebujete pracovať, môže byť dosť stresujúca a táto nepresnosť môže ovplyvniť celkovú kvalitu vašej práce.

2. Používajte vždy správnu teplotu

Každá spájka / spájkovacia zliatina má výrobcom určený bod tavenia spájky "melting point", ktorý je uvedený v jej dátovom liste. Bod tavenia spájky je viazaný na teplotu, pri ktorej dochádza k rovnomernému taveniu spájky a aktivácii tavidla v spájke.

  • Nižšie nastavená teplota vám bude robiť problémy tak, že bude problém spájku roztaviť a tavidlo nebude dostatočne aktívne, čo spôsobí "prilepenie" spájkovacieho hrotu k spájkovanému miestu, čím ho môže mechanicky poškodiť.
  • Vyššie nastavená teplota spôsobí rýchlejšie roztavenie spájky, avšak spájku degraduje, nakoľko ju prehrieva. Rovnako zle pôsobí vysoká teplota aj na tavidlo v spájke, nakoľko spôsobuje jeho zahorenie a vytvára zuhoľnatené fragmenty, ktoré sa prenášajú na spájkované miesto, ktoré je potrebné dodatočne očistiť.

3. Nezbavujte hrot spájky

Je bežnou praxou utrieť spájkovací hrot pred jeho vložením späť do držiaka. Odhalíte tak podkladový materiál spájkovacieho hrotu na pracovnom konci hrotu, ktorý na otvorenom vzduchu oxiduje. Ak sa k tomu pridajú aj zvyšky tavidla, máte predčasne zaoxidovaný spájkovací hrot. Pred prestávkou alebo ukončením práce na celý deň preto zotrite zvyšky tavidla a spájky a znovu naneste čerstvú spájku na koniec hrotu. Nič viac, nič menej.

4. Vypínajte spájkovaciu stanicu

Ak opustíte spájkovaciu stanicu na viac ako 5 minút, vypnite ju. Keď necháte stanicu zapnutú, hrot zostáva pri teplote spájkovania, čo ďalej znižuje životnosť hrotu. Moderné spájkovacie zariadenia sa zahrejú na teplotu spájkovania za niekoľko sekúnd, takže úspora času nestojí za skrátenie životnosti hrotu.

Záver

Aby ste zabránili opätovnému opotrebovaniu spájkovacieho hrotu a jeho stratám schopností, je dôležité pravidelne udržiavať čistotu a zabezpečiť správnu údržbu nástrojov. Po každom použití spájkovacieho hrotu ho očistite odstránením zvyškov spájky a chráňte ho pred prachom a vlhkosťou. Obnova spájkovacieho hrotu môže predĺžiť jeho životnosť a zabezpečiť spoľahlivé výsledky pri spájkovaní komponentov. Sledujte tieto kroky a vaše spájkovacie projekty budú úspešné a efektívne. Pamätajte, ak sa nástroje na čistenie hrotov nepoužívajú správne, môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. Pri výbere hubky sa uistite, že je vyrobená z prírodnej celulózy . Syntetické špongie sa na spájkovacom hrote roztavia a môžu skrátiť životnosť hrotu.

Pozri aj...

Čo je spájkovacia pasta a ako ju používať?

Spájkovacia pasta sa nanáša na dosky PCB s povrchovou montážou pred vybratím a umiestnením a pri prechode infračerveným reflow strojom sa roztaví, aby...

Pozrieť príspevok

Ako si vybrať kvalitnú spájku?

Spájka a jej použitie v elektronike sa môže javiť ako veľmi všeobecná vec. Ale ako si vybrať z množstva druhov, hrúbok a veľkostí to už niekedy až tak...

Pozrieť príspevok

Tavidlá a spájky a ich použitie v elektronike

Dosť často sa stane, že spájka sa dokonale nespojí s komponentom, čo má za následok nekvalitný spoj, studený spoj s vysokým merným odporom alebo dokon...

Pozrieť príspevok

 

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 360.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button