Aké sú najbežnejšie problémy s LED osvetlením?

Aké sú najbežnejšie problémy s LED osvetlením?
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  8653 zobrazení
8
 2
Elektroinštalácie

Osvetlenie na báze LED diód sú nepochybne fantastickou modernou náhradou trubicových svetiel či žiaroviek. LED svetlá sú energeticky značne úsporné a zároveň jasnejšie ako ich predchodcovia. Od LED svetiel môžete očakávať aj dlhšiu životnosť. LED svetlá však majú aj niektoré nevýhody.

Blikanie svetla a bzučanie sú niektoré z najbežnejších problémov LED osvetlenia. Ak chcete vedieť, aké ďalšie problémy môžu LED svetlá spôsobovať, čítajte ďalej.

1. Blikanie LED osvetlenia

Jedným z najbežnejších a aj najčastejších problémov s LED diódami a LED osvetlením je ich blikanie. V tomto prípade LED žiarovky blikajú, niekedy nepretržite, zatiaľ čo niekedy sa to deje náhodne. Najčastejšími dôvodmi, ktoré za tým stoja, sú poväčšine zlé kondenzátory alebo nízky výkon.

Niekedy sú LED diódy spojené napájané spoločne so zariadeniami, ako sú práčky, sušičky atď., ktoré odoberajú maximálny príkon. LED diódy tak majú zákonite nedostatočné napätie, čo samozrejme vedie k ich blikaniu. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte napojiť osvetlenie na iný okruh, poprípade skontrolovať zásuvku, či sú dostatočne dotiahnuté prívodné vodiče.

2. Bzučanie LED osvetlenia

Bzučanie je ďalším častým problémom s LED osvetlením. Zvyčajne je to spôsobené preťažením v obvode, alebo nekvalitným zdrojom pre LED osvetlenie Ak vaša LED žiarovka dostáva o niečo vyššie napätie, namiesto zhasínania bude vydávať bzučiaci zvuk. Keď sa napätie zvýši, elektronické časti začnú kmitať, čo spôsobuje bzučivý zvuk. Tento jav je pomerne častý pri lacných náhradách LED zdrojov, takže zvážte ešte pred nákupom zdroja, či chcete počúvať bzučanie, alebo chete mať kľud.

Dobrým riešením je aj porovnať napätie, ktoré prechádza vašou objímkou, s napätím, ktoré akceptuje vaša žiarovka alebo svietidlo. S najväčšou pravdepodobnosťou to problém vyrieši. Ak nie, tak je možno problém s prevodným transformátorom.

3. Príliš jasné svetlo

Niekedy sú LED diódy na váš vkus príliš jasné. Môže to byť spôsobené dvoma príčinami. Prvým je, že žiarovka dostáva väčší výkon, ako je potrebné. Po druhé sa to môže stať preto, že ste možno dostali žiarovku s vyššou farebnou teplotou udávanou v jednotke Kelvin, ktorá môže byť niekedy príliš jasná.

Ak je vaša žiarovka stmievateľná, nainštalujte potrebný ovládač na ovládanie tejto funkcie. Alebo použite svietidlo, ktoré je konštruované tak, že dokáže svojou konštrukciou zabrániť tomu, aby sa k vašim očiam dostávalo nežiadúce svetlo.

4. Príliš tlmené svetlo

Tlmené LED svetlo môže byť tak isto dosť nepríjemné. Zvyčajne sa to stáva buď vtedy, keď je LED príliš stará, alebo keď je zle navrhnutá. LED diódy majú určitú životnosť, takže pred úplným vyhasnutím je normálne, že strácaju svoj jas. V takom prípade by ste mali LED žiarovku vymeniť radšej za novú.

5. LED žiarovka prestala fungovať

Niekedy LED žiarovka prestane fungovať úplne. Zvyčajne sa to stáva z dôvodu skratu alebo keď je LED žiarovka príliš stará. Môžete ju dať skontrolovať elektrikárovi alebo ju jednoducho vymeňte za novú.

6. LED žiarovka bliká a potom zhasne

Stáva sa to v dôsledku chybného zdroja napájania svietidiel. Niekedy je napätie dodávané do LED svetla väčšie, ako si vyžaduje. A to spôsobuje, že LED svetlo najskôr bliká a potom úplne zhasne. Ak sa stretnete s týmto problémom, je lepšie dočasne odpojiť zdroj napájania a zavolať technika, nakoľko bude potrebné pravdepodobne vyneniť zdroj napájania..

7. Stmievanie LED nefunguje

Môže to mať niekoľko príčin. Vaša žiarovka nemusí byť stmievateľná. Alebo svietidlo nie je určené pre stmievateľné LED žiarovky. Môžete ho dať skontrolovať elektrikárovi a diagnostikovať problém. Môžete si kúpiť novú žiarovku, ak nebola stmievateľná, alebo môžete vymeniť svietidlo.

8. LED pásik zobrazuje nesprávnu farbu

RGB LED pásy sú určené na zobrazovanie rôznych farieb. Ak si však všimnete nesprávne farby, je to problém. Stáva sa to najmä vtedy, ak dôjde k nesprávnemu zapojeniu vodičov. Ďalšou príčinou môže byť chyba v riadiacej jednotke, ktorá ovláda rozsvecovanie LED. Tu je jedinou možnosťou poväčšine jej výmena, nakoľko dosť často sú konštruované ako neopraviteľné.

9. Zapustené LED svetlo sa po niekoľkých sekundách vypne

Keď sa pri prevádzke nahromadí príliš veľa tepla, LED svetlo sa môže vypnúť. Stáva sa to najmä vtedy, keď pri montáži LED svetla nie je myslené na jeho dostatočné vetranie / ochladzovanie, nakoľko s vysokým výkonom sa logicky dostaví aj vysoká teplota. Rovnako je dôležité aj správne rozmiestnenie LED svetiel zabudovaných napríklad v znížených stropoch a použitia izolácie, ktorá zasahuje aj na teleso svetla, čím mu bráni v ochladzovaní sa.

10. LED svetlo môže priťahovať hmyz

Hmyz / chrobáky priťahuje len svetlo o určitej vlnovej dĺžke. Pri LED svetlách sa to však môže stať, ak dosahujú určitú farebnú teplotu udávanú jednotkou Kelvin. Čokoľvek nad alebo pod týmto rozsahom 2000K-5500K môže priťahovať hmyz. Preto sa uistite, že kupujete LED svetlá ležiace vo vyššie uvedenom rozsahu.

11. Prehrievanie LED svetla

Stáva sa to, keď LED svetlá nainštalujete do starých svietidiel určených pre vstavané svetlá. Deje sa to napríklad ak zamieňate staré klasické žiarovky LED žiarovkami. Takéto svietidlá sú častokrát konštruované tak, že v nich nie je umožnená výmena vzduchu, čo môže spôsobiť tento problém. Preto sa pred takouto výmenou vždy presvedčte, či je možná takáto výmena najmä z hľadiska chladenia.

12. Vypaľovanie LED diód v žiarovke

Tento problém zvyčajne spôsobujú nekvalitné / lacné LED žiarovky. Problém sa môže prejaviť napríklad vyhorením jednej LED diódy v natrici, čo má za následok to, že napríklad polovica LED žiarovky prestane svietiť, časom sa preťaží ďalšia a znefunkční sa tak celá LED žiarovka. Pritom riešenie je tak jednoduché nakoľko nekvalitnú LED žiarovku môžete vymeniť za síce drahšiu značkovú no kvalitnejšiu od renomovanej značky a so zárukou.

13. Nesprávny uhol lúča LED diódy

Rôzne LED diódy sú určené na rôzne účely a dodávajú sa s rôznym vyžarovacím uhlom lúča. Ak chcete používať LED diódy ako reflektory a stretnete sa s nesprávnym uhlom vyžarovania, možno ste si kúpili nesprávny typ LED žiarovky. V takom prípade je najlepším rozhodnutím jej výmena.

14. Znečistenie modrým svetlom LED

LED diódy s vyššou úrovňou na Kelvinovej stupnici sú jasnejšie a majú vyššiu úroveň vyžarovanej modrej zložky svetla. Táto zložka nepriaznivo vplýva na človeka, konkrétne na oči a má podiel aj na narúšaní bioritmu. V takýchto prípadoch by ste si mali vybrať svetlo s teplejším spektrom alebo také, ktoré má nižšie hodnotenie na Kelvinovej stupnici. Podotýkam, že výber je v tomto prípade viac menej individuálny, tak ako je individuálne vnímanie tejto zložky svetla.

15. Používanie svetla LED v žiarovkovom svietidle

LED žiarovky väčšinou dobre fungujú aj v svietidlách určenýh pre žiarovky. Ale kvôli obmedzenému prívodu vzduchu sa môžu LED žiarovky niekedy zahrievať a vypínať. Taktiež nemusí fungovať funkcia stmievania, ak je LED dióda nainštalovaná v nekompatibilnom svietidle. V takýchto prípadoch by ste mali svietidlo vymeniť za kompatibilné.

16. Používanie LED svetla s mimoriadne vysokým prúdom/výkonom

Žiarovkové svetlá sa s rastúcim, alebo klesajúcim výkonom sa stávajú viac alebo menej jasnými. Pri LED svetlách je to však inak. Pri LED svetle je dôležitý jeho svetelný tok, ktorý sa uvádza v jednotle "Lumen". Takže keď kupujete LED svetlo s rovnakým výkonom ako žiarovkové svietidlo, nemusí to fungovať. Prepočítajte teda výkon na lumen a vyberte si ten so správnym svetelným tokom.

17. Nízky index podania farieb

Ak je CRI (Color Rendering Index) nižší, všetko, čo uvidíte v osvetlení, bude menej jasné alebo menej jasné. Je to podobné ako pri fotografovaní. Hoci je 80 CRI dobrý, môžete si kúpiť LED diódu s hodnotením 90+ CRI pre jasnejšie a sýtejšie svetlo. Hodnota indexu môže byť na stupnici od nuly do sto, pričom CRI = 100 označuje najvernejšie podanie farieb, odpovedajúce jasnému dennému svetlu. Naopak nízke hodnoty môžu farby skreslovať.

18. Nesprávny napájací zdroj pre LED

Každé LED svetlo sa dodáva s prúdovým zdrojom, ktorý je zodpovedný za napájanie a jeho bezproblémovú prevádzku. Ak je však LED svetlo nekompatibilné so zdrojom, môžete čeliť problémom, ako je vypínanie LED osvetlenia v dôsledku prehriatia, akebo výkonové preťaženie z následným vyhorením zdroja. Vžgy pamätajte na to, že pár wattov výkonu navyše v tomto prípade nezaškodí, nakoľko LED svetlo - teda spotrebič použije iba toľko výkonu, ako je jeho menovitý príkon.

19. Jemný svit pri vypnutí napájania

U niektorých lacných svietidiel - najmä ak sa šetrí na zapojení a komponentoch, môže nastať situácia, že pri vypnutí napájania LED diódy vo svietidle jemne "žhnú". Daná situácia môže nastáva vtedyak je zachovaný náboj, ktorý sa hromadí v kondenzátore. Slabý pulzujúci prúd vedie k blikaniu a silnejší vytvára efekt svietenia. Je potrebné dodať, že porucha nemá nepriaznivý vplyv na stav zapojenia a spotreba energie sa veľmi mierne zvyšuje, pretože LED diódy spotrebúvajú malé množstvo elektriny. Za hlavných vynníkov tohto problému môžme považovať :

  • Problémy spojené s elektroinštaláciou. Môže to byť prerušená časť obvodu alebo je možné narušenie izolácie jedného z vodičov.
  • Nesprávne zapojenie svietidla.
  • Použitie podsvieteného vypínača, ako doplnkových zariadení: senzorov, modulov, časovačov atď.
  • Nízka kvalita použitých komponentov v zapojení.
  • Nekvalitná LED žiarovka.

Problém sa dá odstrániť aj paralelným zapojením rezistora na napájacie svorky LED lampy / žirovky o hodnote 220kΩ, cez ktorý sa náboj akumulovaný v kondenzátore spoľahlivo vybije a zamedzí tak blikaniu, či "žhnutiu" svietidla. Žhnutie, či poblikávanie pri vypnutom vypínači je nielen nepríjemné pre oči, ale tiež výrazne znižuje životnosť samotných LED diód v svietidle. Pokiaľ problém aj po úprave pretrváva, odporúčame vám požiadať o pomoc elektrikára.

Záver

Tu sa končí zoznam bežných problémov súvisiacich s LED svietidlami / žiarovkami, s ktorými sa môžete stretnúť. Ak nejaké nové pribudnú, tak ich doplníme, poprípade ich môžte doplniť do komentára a pridáme ich do článku. Snažili sme sa pokryť nateraz všetky známe problémy. A pamätajte - najlepším riešením je obrátiť sa vždy na predajcu alebo technika, ak sa stretnete s nejakým iným problémom.

Ak sa však chcete vyhnúť uvedeným problémom, mali by ste si vybrať značkovú LED so správnym výkonom, veľkosťou a napájacím zdrojom. Zabezpečíte si tak dlhšie a bezproblémové používanie.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 250.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Dominik Paľo pred 2 rokmi

Este by som spomenul pomerne casty problem (sam som sa s nim viackrat stretol) a to ten, ze LED ziarovky slabo svietia aj pri vypnutom vypinaci (predpokladam, ze ide o kapacitnu vazbu pripadne indukciu medzi vodicmi ulozenymi v stene blizko seba). Da sa to riesit pripojenim vacsieho odporu paralelne k ziarovke (napr. pod rozetu svietidla), no stretol som sa aj s pripadom pri nocnej lampe, kde stacilo otocit vidlicu naopak (co je dost dovne, ale pomohlo to - ziarkovky slabo svietili
iba pri jednej orientacii vidlice)...

Elektrolab pred 2 rokmi

Dominik Paľo, ďakujem za upozornenie, doplnené.

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button